Práva a povinnosti klienta

  • Kupující se seznámil a souhlasí se Všeobecnými obchodnými podmínkami.
  • Bez souhlasu s VOP není možné letenku objednat.
  • Pokud bude letenka použita pro let jinou - třetí osobou, či osobami, než je objednavatel (v případě např. darování), pak je objednavatel povinen seznánit tuto osobu či osoby s VOP. 
  • Povinnost seznámit se s VOP platí i pro další - čtvrtou osobu či osoby, která letenku obdřžela (např. v případě dalšího podarování).