Důležité informace

Práva a povinnosti klienta

Kupující se seznámil a souhlasí se Všeobecnými obchodnými podmínkami - dále VOP.

Bez souhlasu s VOP není možné letenku objednat.

Pokud bude letenka použita pro samotný let jinou - třetí osobou, či osobami, než je objednavatel (v případě např. darování), pak je objednavatel povinen seznánit tuto osobu či osoby s VOP. 

Povinnost seznámit se s VOP platí i pro další - čtvrtou osobu či osoby, která letenku obdřžela (např. v případě dalšího podarování).

V případě váhy letícího nad 110 kg, je klient povinen informovat o této skutečnosti Jaro-balony.cz, s.r.o. a po domluvě dokoupit 1ks letenky navíc.

Po obdržení letenky klient sleduje na www.jaro-balony.cz vypisované lety v nabízených lokalitách, kde si vložením čísla letenky rezervuje místo v koši. Je možné si místo v koši na daný let rezervovat také na klientské lince 739 20 22 26 v pracovní dny 9:00 - 16:00 hod., nebo e-mailem na info@jaro-balony.cz.

Při rezervaci je klient povinen uvádět pravdivé údaje (jméno, příjmení, číslo na mobil, hmotnost). O uskutečněné rezervaci termínu letu je klient informován formou e-mailu.

Zrušení rezervace termínu letu klientem

Klient je oprávněn zrušit rezervaci termínu letu nejpozději 2 dny (tj. 48 hodin) před domluveným časem setkání na let a sjednat v rámci doby platnosti letenky termín nový. Změny v rezervaci se provádí telefonicky na klientské lince 739 20 22 26, v pracovní době 9:00 - 16:00 hod., v případě SMS kdykoli. Zrušení rezervace termínu letu v době kratší než 2 dny (48 hodin) před sjednaným termínem letu není možné. Je možné dohodnout změnu v osobě klienta. Pokud se klient nedostaví na místo setkání v dohodnutý čas, letenka bude zrušena bez náhrady.

Zrušení rezervace termínu letu provozovatelem

  1. fy.Jaro-balony.cz, s.r.o.  je oprávněna zrušit rezervaci z technických důvodů nejpozději 2 dny před sjednaným termínem letu, klient bude informován SMS zprávou nebo telefonicky.
  2. fy.Jaro-balony.cz, s.r.o. je oprávněna zrušit rezervaci v případě nepříznivého počasí nejpozději 1 hodinu před plánovaným časem setkání na let, klient bude informován SMS zprávou nebo telefonicky.
  3. fy.Jaro-balony.cz, s.r.o. je oprávněna zrušit rezervaci i na místě setkání, pokud pilot rozhodne o zrušení letu z důvodu bezpečnosti, nebo při změně meteorologických podmínek.

Ve všech uvedených případech nevzniká právo klienta na náhradu škody v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. náklady na dopravu na místo setkání). Klient má nárok na sjednání nového termínu letu v rámci platnosti letenky, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti letenky, tak nejbližší možný termín.

Lety probíhají po celý rok, je-li vhodné počasí. Hlavní sezóna je od dubna/května do září/ října. Balóny létají pouze ráno a večer (start asi 1 hodinu po východu a 1-2 hodiny před západem slunce).
Náš pilot Vás před plánovaným termínem letu kontaktuje telefonicky, popřípadě formou sms a v závislosti na aktuálním počasí let potvrdí či zruší. 
Pokud máte ranní let, kontaktujeme Vás den dopředu do 18. hodiny, u odpoledních letů do 12. hodiny v den letu. V případě nepříznivé předpovědi meteorologických podmínek je let balónem zrušen a s klientem je dohodnut náhradní termín letu.

S ohledem na obsazenost koše se může změnit i balon,který byl původně vypsán. Pokud se na daný termín nepřihlásí dostatečný počet osob s ohledem na provedení bezpečného letu (dodržení minimální vzletové hmotnosti), let se zruší a klientům bude nabídnut další termín.
Naše používané balony jsou OK 9649 (max. 6 osob pilot), OK 9650 (max. 7 osob pilot), OK 8870 (max. 9 osob pilot) a OK 8871 (max.12 osob pilot).
Všechny naše balony jsou pro daný počet osob certifikovány a na daný počet osob v koši pojištěny u pojištovny Allianz, dle příslušných norem.

Zdravotní omezení

Všichni klienti jsou povinní informovat jaro-balony.cz, s.r.o. při objednání termínu letu o své aktuální hmotnosti.

Z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy. Před letem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit klienti s onemocněním srdce, krevního oběhu, s plicním onemocněním a onemocněním pohybového ústrojí. Klient je povinen informovat jaro-balony.cz, s.r.o. o svých zdravotních omezeních, případně o snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, páteř, kloubní náhrady). Starší osoby by se měly nechat informovat o možném riziku.

Pilot má právo vyloučit z přepravy těhotnou ženu, osobu, u které existuje podezření na požití alkoholu nebo drog, osobu se sníženou pohyblivostí, nebo osobu, která není schopná zaujmout bezpečnou přistávací pozici (podřep atd.) - zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady.

V případě jakýchkoliv pochybností či dotazů volejte na 739 20 22 26