Důležité informace

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Jaro - balony.cz s.r.o., IČ: 28596285, se sídlem Pekařská 20, 779 00 Olomouc je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 44115 (dále Jaro - balony.cz, s.r.o.) a má oprávnění provozovat vyhlídkové lety horkovzdušnými balony (dále služby).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Jaro - balony.cz s.r.o. a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije (dále klient). Veškeré  smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, vydanými společností Jaro-balony.cz, s.r.o.. 

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Jaro - balony.cz s.r.o. a klientem vzniká zaplacením zálohy nebo celé kupní ceny letenky. Klientem je myšlena osoba nebo firma, která služby společnosti Jaro - balony.cz s.r.o. kupuje nebo využívá. Koupí letenky nebo rezervací termínu služby klient potvrzuje, že souhlasí se VOP.

Objednávkou služby souhlasí klient s tím, že údaje o jeho osobě budou u firmy Jaro - balony.cz s.r.o. uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Provozovatel Jaro - balony.cz s.r.o. se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní potřebu a nebude je předávat dále třetím osobám.

Předmět smlouvy

Vyhlídkový let balonem

Klient se s posádkou balonu setká na předem domluveném místě. O místě startu a provedení letu nebo zrušení letu rozhoduje velitel balonu (dále pilot). Před startem jsou klienti poučeni o chování během přípravy a letu balónem. Posádka připravuje balon k letu, klienti mohou pomáhat - po dohodě s pilotem. Balón letí vždy po větru a místo přistání pilot hledá v poslední fázi letu. Doba letu je přibližně 1 hodinu. Skutečná doba letu může být zkrácena nebo prodloužena pilotem z důvodu bezpečného provedení letu. Balon je sledován doprovodnými vozidly, která zajišťují návrat klientů, posádky a techniky na místo odletu. Po přistání následuje tradiční balonářský křest větrem, zemí, ohněm a vodou, přípitek a klientům jsou předány křestní listy vzduchoplavce.

Letenka pro Vyhlídkový let balonem

Klient může využít službu pouze s platnou letenkou na vyhlídkový let balonem vydanou společností Jaro-balony.cz.

Objednávka letenky

Klient si může objednat  letenku na stránkách www.jaro-balony.cz, telefonicky na 739 20 22 26, e-mailem info@jaro-balony.cz nebo osobně v sídle firmy na ul. Pekařská 20 v Olomouci a  u smluvních prodejců – adresy prodejců letenek jsou zveřejněny v kontaktech.

Po zpracování objednávky klient obdrží letenku, pokyny k letu a v případě objednání i dárkový poukaz, nebo dárkové balení.

Doprava a platba

Letenku/y, Pokyny k letu, dárkový poukaz a dárkové balení si lze vyzvednout osobně v kanceláři na  Pekařské 20 v Olomouci (sídlo firmy), nebo u smluvních prodejců.

V případě volby zaslání na e-mail obdržíte letenku/y v pdf., Pokyny k letu v pdf. a dárkový poukaz ve Wordu pro možnost dopsání věnování. Vše zasíláme na e-mail uvedený v objednávce.

V případě volby dárkového balení poštou obdržíte letenku/y, Pokyny k letu a dárkový poukaz zabalený v krabičce s ručně uvázanou mašlí. Text do dárkového poukazu a barvu mašle si zvolíte sami - toto je možné napsat při objednávce do poznámek (dárkový poukaz je předtištěn PRO ...(např. maminku k narozeninám)..., na výběr cca 20 barev mašlí). 

Dárková krabička s mašlí je opatřena balícím materiálnem tak, aby se minimalizovalo její poškození při přepravě. Jako přepravce využíváme Českou poštu, s.p.

Společnost Jaro - balony.cz s.r.o. nenese zodpovědnost za případné zpoždění/nedoručení, nebo poškození zásilky vzniklé při distribuci.

Platba může být uskutečněna v měně CZK a to hotově (na některém z prodejných míst) nebo dobírkou a v měně CZK nebo EUR, a to převodem z účtu, rychlým on-line převodem a kartou přes platební bránu.

Platba kartou online

Platba kartou on-line je nejrychlejší způsob platby, peníze jsou připsány okamžitě. Podporované karty: VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard. Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu, můžete ji využít k úhradě zboží online. Na konci objednávky jen zadáte své šestnáctimístné číslo karty a CVC/CVV kód. Nemusíte se obávat, přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný.

Komfortní způsob platby ePlatba

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Cena letu balonem

Aktuální ceník nabízených služeb je vždy uveden na internetových stránkách www.jaro-balony.cz- letenky. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena na dokladu o prodeji - objednávce nebo na výzvě k platbě. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

V případě volby dárkového balení (dárkový poukaz s letenkou v krabičce s mašlí) je účtováno 100 Kč. Při zaslání letenky nebo dárkového balení na dobírku, je účtováno poštovné 100 Kč. Při standardním odeslání zásilky - doporučeně, se poštovné neplatí.

Platnost letenky

Platnost letenky je 2 roky od data prodeje (datum prodeje vyznačen na letence) a letenka je přenosná na jinou osobu.

Stornování letenky

Klient může platnou letenku stornovat a požádat o vrácení peněz do 30 dnů od nákupu. Peníze se vrací osobě nebo firmě, která letenku zakoupila.
Za storno letenky si společnost JARO-BALONY.cz neúčtuje žádný manipulační poplatek. V případě zakoupeného dárkového balení se zaplacená částka
(100 Kč) zpět nevrací.

Rezervace termínu

Po obdržení letenky klient sleduje na www.jaro-balony.cz vypisované lety v nabízených lokalitách, kde si vložením čísla letenky rezervuje místo v koši. Místo v koši je možné rezervovat také na klientské lince 739 20 22 26 v pracovní dny 9:00 - 16:00 hod. nebo e-mailem na info@jaro-balony.cz.

Při rezervaci je klient povinen uvádět pravdivé údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje, hmotnost). O uskutečněné rezervaci termínu letu je klient informován formou e-mailu (pokud je uveden).

1. Zrušení rezervace termínu letu klientem

Klient je oprávněn zrušit rezervaci termínu letu nejpozději 2 dny před sjednaným termínem letu a sjednat v rámci doby platnosti letenky termín nový. Změny v rezervaci se provádí telefonicky na klientském centru tel. 739 202 226, v pracovní době 9:00 - 16:00 hod. Zrušení rezervace termínu letu v době kratší než 2 dny před sjednaným termínem letu není možné. Je možné dohodnout změnu v osobě klienta. Pokud se klient nedostaví na místo setkání, letenka bude zrušena bez náhrady.

2. Zrušení rezervace termínu letu provozovatelem

  1. fy.Jaro-balony.cz je oprávněna zrušit rezervaci z technických důvodů nejpozději 2 dny před sjednaným termínem letu, klient bude informován SMS zprávou nebo telefonicky.
  2. fy.Jaro-balony.cz je oprávněna zrušit rezervaci v případě nepříznivého počasí nejpozději 1 hodinu před plánovaným časem setkání na let, klient bude informován SMS zprávou nebo telefonicky.
  3. fy.Jaro-balony.cz je oprávněna zrušit rezervaci na místě setkání, pokud pilot rozhodne o zrušení letu z důvodu bezpečnosti nebo při změně meteorologických podmínek.

Ve všech uvedených případech nevzniká právo klienta na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. náklady na dopravu na místo setkání). Klient má nárok na sjednání nového termínu letu v rámci platnosti letenky, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti letenky, tak nejbližší možný termín.

Lety probíhají po celý rok, je-li vhodné počasí. Balóny létají pouze ráno a večer (start asi 1 hodinu po východu a 1-2 hodiny před západem slunce).
Náš pilot Vás před plánovaným termínem letu kontaktuje telefonicky, popřípadě sms - kou a v závislosti na aktuálním počasí let potvrdí či zruší. 
Pokud máte ranní let, kontaktujeme Vás den dopředu do 18. hodiny, u odpoledních letů do 12. hodiny v den letu. V případě nepříznivé předpovědi meteorologických podmínek je let balónem zrušen a s klientem je dohodnut náhradní termín letu. S ohledem na obsazenost koše se může změnit i balon,
který byl původně vypsán. Pokud se na daný termín nepřihlásí dostatečný počet osob s ohledem na provedení bezpečného letu (dodržení minimální vzletové hmotnosti) se let zruší a klientům bude nabídnut další termín.
Naše používané balony jsou OK 9649 (max. 6 osob pilot), OK 9650 (max. 7 osob pilot), OK 8870 (max. 9 osob pilot) a OK 8871 (max.12 osob pilot).
Všechny naše balony jsou pro daný počet osob certifikovány a na daný počet osob v koši pojištěny u pojištovny Allianz dle příslušných norem.

Zdravotní omezení

Všichni klienti jsou povinní informovat asistentku při objednání termínu letu o své aktuální hmotnosti.

Z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy. Před letem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit klienti s onemocněním srdce, krevního oběhu, s plicním onemocněním a onemocněním pohybového ústrojí. Klient je povinen informovat klientské centrum o svých zdravotních omezeních, případně o snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, páteř, kloubní náhrady). Starší osoby by se měly při rozhovoru s operátorem klientského centra nechat informovat o možném riziku.

V případě jakýchkoliv pochybností je dobré konzultovat problém s klientským centrem na 739 202 226. Pilot má právo vyloučit z přepravy těhotnou ženu, osobu u které existuje podezření na požití alkoholu nebo drog, osobu se sníženou pohyblivostí popř. osobu, která není schopná zaujmout bezpečnou přistávací pozici (podřep atd.) - zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady.

Povinnost klienta

Kupující se seznámil a souhlasí se Všeobecními obchodnými podmínkami-dále VOP.

Bez souhlasu s VOP není možné letenku objednat.

Pokud bude letenka použitá pro samotný let jinou osobou než kupujícím, pokud kupující poskytne letenku jiné/ třetí osobě, tak je kupující povinen seznánit tuhle osobu či osoby (tyto letící pasažéri) s VOP a s nutností se seznánit a souhlasit s VOP.

V případě váhy letícího nad 110 kg, je klient povinen informovat o této skutečnosti Jaro-balony.cz, s.r.o. a po domluvě dokoupit 1ks letenky navíc.

V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí klient uposlechnout všech pokynů posádky a pilota.

Pojištění klienta

Každý klient je řádně pojištěn dle platných zákonů.

Škodní případy a zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi.

Změna termínu letu klientem

Klient má právo termín letu změnit a to nejpozději 24 hodin před plánovaným časem setkání v den letu. Pokud klient zruší domluvený termín letu v době kratší než 24 hodin před dohodnutým časem setkání, a nenajde za sebe náhradu, letenky propadá bez náhrady.

Pokud se klient nedostaví na místo setkání, letenka propadá bez náhrady.

Záruka kvality provedení letu

  • Balon letí ve výškách od země do 300 m a během letu vystoupá minimálně 500 metrů nad zem
  • Vyhlídkový let se koná při vhodném počasí pro let balonem
  • Doba letu je uvedena u každého nabízeného typu letu a může být zkrácena nebo prodloužena maximálně o 15 minut, pokud není s pasažéry před letem dohodnuto jinak, pokud to vyžaduje bezpečnost letu
  • Každý pasažér, který letí poprvé, je po letu pokřtěn a získává křestní list vzduchoplavce. Křest má slavnostní charakter
  • Každý pasažér je před letem poučen o průběhu letu a možných nebezpečích.

Garantujeme provedení kvalitního a bezpečného letu! Nabízíme vyhlídkové lety novými, bezpečnými a komfortními balony:  OK 9649 (max. 6 osob pilot v koši), OK 9650 (max. 7 osob pilot v koši), OK 8870 (max. 9 osob pilot v koši) a OK 8871 (max.12 osob pilot v koši). Balon OK 8870 má bezbariérové nastupování vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Individuální přístup ke každému pasažérovi, seriózní jednání a bezpečný let jsou naší prioritou.

Provedení letu jinou firmou

V jednotlivých případech může fy.Jaro-balony.cz pro realizaci letu použít jinou firmu, která splňuje stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví. Ručení přejímá v tomto případě tato pověřená firma. Ručení velitele letadla se řídí dle platných zákonů o civilním letectví.

Reklamace a stížnosti

Můžete neprodleně řešit na klientské lince 739 20 22 26 nebo na e-mailu info@jaro-balony.cz.

Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018